Entra en funcionament el control fotogràfic de la plaça Gispert i el carrer Alfons XII Imprimeix
dijous, 25 de febrer de 2010 23:22

Restriccions de circulació rodada a la illa de vianants: Els comerços que hagin de fer càrrega i descàrrega i els veïns que no tenen plaça d’aparcament poden entrar amb vehicle en l’horari d’obertura de la illa de vianants (de 13:15h a 16:30h i de 20 h a 11h). Els usuaris d’aparcament tancat poden accedir a la illa de vianants a tota hora. Les persones que tinguin la seva residència o plaça d’aparcament en aquests vials, o tenen una discapacitat física poden sol·licitar autorització i targeta identificativa a:
- la Policia Local (Edifici de la Florinda, carrer Bruc 33-35. tel. 938752998)
- o bé a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, (plaça Major 1. tel. 010)

No es pot aparcar a la via pública. I només s'autoritza a entrar amb vehicle en sis casos:
-la càrrega i descàrrega de vehicles comercials (de dilluns a dissabte, de les 20h a les 11h i de les 13.15h a les 16.30h)
- la càrrega i descàrrega per als veïns que no hi tenen aparcament (amb les mateixes limitacions horàries que en el punt anterior)
- les persones que hi tenen places d’aparcament
- les persones discapacitades
- el trasllat de malalts
- i els serveis públics